Canviar Idioma

SUCCOS

Detalls del Projecte

Manual d'identitat corporativa creat com a referència i guia de normes bàsiques per a la utilització correcta dels elements gràfics que conformen la imatge corporativa de SUCCOS.

La identitat corporativa es crea a través de la imatge corporativa. Una imatge corporativa clara i homogènia es projecta sobre l'activitat de l'empresa, tant en els espais públics com en les comunicacions internes.

  • Client: SUCCOS
  • Data: 2012-05-01
  • Treballs: Identitat corporativa
  • © Copyright: SUCCOS